GIỚI THIỆU

Công đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hà Thúc Quang

Chơi trò chơi cà phê trực tuyếnChủ tịch Công đoàn

2

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến Phạm Văn Ngọc

Chơi trò chơi cà phê trực tuyếnPhó Chủ tịch

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến Đầu Thanh Phong

Uỷ viên

4

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến Đỗ Thị Bích Thủy

Chơi trò chơi cà phê trực tuyếnUỷ viên

5

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến Đoàn Thị Thủy

Uỷ viên

6

 Tăng Long Vân

Chơi trò chơi cà phê trực tuyếnUỷ viên

7

Chơi trò chơi cà phê trực tuyến Võ Thị Ngọc Trân

Uỷ viên